Публікації

Цінність сім”ї. Рівноправні стосунки.

Міжнародний день сім’ї встановлений Генеральною Асамблеєю ООН у 1993 році і відзначається щорічно 15 травня. Встановлення цього дня покликане звернути увагу громадськості різних країн на численні проблеми сім’ї. На думку Генерального секретаря ООН Кофі Аннана, коли зневажаються основні права однієї сім’ї – єдність всієї людської сім’ї, членами якої вони є, перебуває під загрозою.

      У нас на Прикарпатті існує традиція відзначати  «Тиждень сім’ї  на Прикарпатті» з 15 по 22 травня. Сім’я потребує активної уваги зі сторони громадськості, держави не лише в міжнародний день сім’ї, а постійно, особливо в наш  час, час воєнних дій.

 

       От в даній статті хочеться ще раз нагадати про надзвичайну цінність сім’ї у житті кожного з нас. Також торкнемося гендерної рівності, партнерських, рівноправних взаємин. 

      Будучи одним із основних інститутів суспільства, першою сходинкою соціалізації людини, сім’я розвивається та видозмінюється разом із навколишнім світом, по-своєму реагуючи на вимоги часу, відповідаючи на громадські потреби.

     Сім’я, рідна домівка – це те місце,  де кожного з нас чекають, люблять,  готові допомогти,  де панує  взаємоповага,  взаємна моральна і правова відповідальність.  Сім’я, що є складовою будь-якого суспільства, будь-якої країни завжди мала велике значення в житті людини.  Держава, яка складається з повноцінних, розвинутих і культурноосвічених сімей – багата держава у  неї є майбутнє. Сім’я виступає первинною ланкою підготовки людини до життя в суспільстві.

      На початку цивілізації сім’я необхідна була людині, щоб вижити. Тільки об’єднавшись у родину можна було здобути їжу, захистити свій дім.  Протягом історії ми спостерігаємо неодноразову зміну суспільних устроїв, матріархат змінювався патріархатом і навпаки.  Продовжується руйнування старих традиційних установок на шлюб, а нові ще не сформувалися. 

       Сучасне суспільство вимагає зміни погляду на сім’ю.  В кожній культурі є свої уявлення про ідеал чоловіка та жінки, але завжди спостерігається розділення соціальних ролей,  які гармонійно доповнюють одна одну. Крім того, такі якості як відповідальність та надійність, завжди характеризують справжнього чоловіка, а ніжність та готовність до співпереживання – справжню жінку. Ці риси не даються нам в момент народження, вони приходять до нас, як наслідок довгої та напруженої роботи над собою.

       В сім’ях, де стосунки побудовані на партнерстві та гендерній рівності  можна вважати гармонійними. В таких сім’ях, як чоловік так і жінка мають абсолютно однакову унікальну цінність.  Сім’я є динамічним соціальним утворенням, яке постійно розвивається, і сімейна ієрархія, гендерні відносини, що є важливою частиною сімейних відносин, можуть змінюватися на різних етапах життєвого циклу сім’ї. Важливою характеристикою гендерних відносин у сім’ї є розподіл основних домашніх обов’язків, насамперед між чоловіком і дружиною. Обсяг і види домашньої праці, що виконують чоловік та жінка, є одним із найбільш важливих проявів їх гендерних ролей і функцій, характеристикою сімейної ієрархії, неформального лідерства, оцінкою міри залежності та самостійності, солідарності й експлуатації, дійсної чи формальної гендерної рівності. У сучасному соціумі, що визначається дослідниками  як постіндустріальне чи інформаційне суспільство, гендерні відмінності у соціально-професійному, освітньому, кваліфікаційному складі населення певною мірою мінімізуються,  жінки беруть доволі активну участь у всіх сферах життя суспільства. Цьому етапу історичного розвитку відповідає партнерська,  або демократична сім’я, де всі рішення приймаються спільно, розподіл влади є ситуативним, чоловік разом з дружиною бере активну участь у вихованні дітей, розподіл обов’язків є демократичним, хоча певний гендерний розподіл праці у сім’ї має місце. Іноді таку сім’ю називають егалітарною, однак частина дослідників виділяє егалітарний тип сім’ї, як один із різновидів партнерської сім’ї, для якого характерна повна «взаємозаміна» ролей чоловіка і дружини, повна відсутність чіткої фіксації, закріпленості їх обов’язків. Лише поклавши в основу життя сім’ї збалансовані стосунки, ми зможемо знайти реальний шлях вирішення проблем, пов’язаних з питанням гендерної нерівності чоловіків та жінок. 

      Сім’я як основний елемент суспільства була і залишається берегинею людських цінностей, чинником стабільності і розвитку держави. Переважна більшість фахівців,  які  вивчають сучасну сім’ю, та її становище  сходяться на думці про те, що сім’я переживає зараз справжню кризу.  Відбувається ніби випробування сім’ї  на  міцність. Для більшості людей сьогодні  сім’я — це необхідний життєвий осередок, особлива ніша, яка оберігає, захищає людину. Будучи первинним елементом суспільства, вона дає і в мініатюрі картину тих же протиріч, які притаманні суспільству.       

      В усі часи сім’я була і залишається  тим першим кораблем у бурхливому морі життєвих випробувань, де члени сім’ї вчилися спільно долати життєві труднощі. У сім’ї задовільняється ціла гама високих духовних потреб людини: в любові, дружбі, материнстві, батьківстві, емоційному спілкуванні. Бо немає у світі нічого дорогоціннішого за родину. Тут закладаються моральні основи майбутнього покоління. Добра родина – це справжнє людське щастя на яке заслуговує кожен з нас.

33617_html_6c511285

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Enter Captcha Here : *

Reload Image